alt=  alt=  alt=  alt=  alt=


איסוף כרטיסים בישראל


 
מקום האיסוף

דינמיקה ספורט תיירות ופנאי בע"מ
טופ תור - TOP TOUR
הרב אורנשטיין 5
חדרה
קומה 1
דלת אחרונה בצד ימין

נא לבדוק את התמונה של השלט
שנמצא על הבנין לפני שמגיעים

מספר טלפון
04-6268525
04-6268515

054-6678189
שעות פעילות המשרד:
יום א' - 12:00 ועד 18:00
יום ב' - 09:00 ועד 17:00
יום ג' - 09:00 ועד 16:00
יום ד' - 09:00 ועד 17:00
יום ה' - 09:00 ועד 17:00

יום שישי הקרוב 01/09 המשרד יהיה סגור!

יום ו'  -  10:00 ועד 12:00 - בעונה בלבד - מומלץ לוודא מראש לפני הגעה ביום ו'
תמונת הרחוב להגעה למשרד

תמונת השלט התלוי בפינת הבניין של המשרד

 
נבקש את עזרתכם בשמירה על זכויות יוצרים שלנו
החומר המצורף בעמוד זה מוגן בזכויות יוצרים של דינמיקה ספורט תיירות ופנאי בע"מ ואין להעבירו לשום גורם ללא אישורה, החומר הזה ניתן לשימושכם רק בגלל שרכשתם באמצעותנו את כרטיס הולנד פאס, העברת החומר לאחר שלא בהסכמתינו מהווה הפרה של זכויות היוצרים שלנו והמבצע זאת ידרש לעמוד בכל העונשים כחוק.

בשאלות ניתן לפנות למשרדינו בדוא"ל או בטלפון 04-6268525 או בטלפון נייד 054-6678189

צוות טופ טור
האתר לכרטיסי הנחה ולינות באירופה
דינמיקה ספורט תיירות ופנאי בע"מ